NooJ: A Linguistic Development Environment

 

ELLIADD, Université de Franche-Comté

References

Filter  Author only 
Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматызаваны пошук дыялектызмаў у электронных тэкстах з дапамогай NooJ / Гецэвіч Ю.С., Зур Г.І., Барадзіна Ю.С. // Тези доповідей міжнародної конференції «Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст» (Київ, 2–4 квітня 2014 року) / За ред. П.Ю. Гриценка . Ін-т укр. мови НАН України . Київ : КММ, 2014 . – С. 107–112.

Гецэвіч, Ю.С. Да праблемы ідэнтыфікацыі прагматэм і граматычных словазлучэнняў у тэкстах на беларускай мове / Ю.С. Гецэвіч, Ю.А. Кім // Карповские научные чтения, выпуск 7 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Белорусский Дом печати, 2013. – Ч. 1. – С. 287–291.

Гецэвіч, Ю.С. Кампаненты ідэнтыфікацыі колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2013) : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 21–23 февраля 2013 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013 г. – С. 319–328.

Гецэвіч, Ю.С. Класіфікацыя фразаў дыялогаў па эматыўных прыкметах на матерыяле рускіх і беларускіх мастацкіх твораў / Ю.С. Гецэвіч, Ю.С. Барадзіна // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 240-243.

Гецэвіч, Ю.С. Мадэляванне і распрацоўка сістэм пошуку колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў электронных тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава, А.Ф. Есіс // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2013) : доклады XII Международной конференции (Минск, 20 ноября 2013 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2013. – С. 282–287.

Гецэвіч, Ю.С. Метад пабудовы кампанентаў сінтэзу маўлення па тэксце для натуральна-маўленчага інтэрфейса пры дапамозе NooJ / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M., Окрут Т.І. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2014) : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 20–22 февраля 2014 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2014 г. – С. 333–338.

Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка лінгвістычных рэсурсаў для алгарытмаў ідэнтыфікацыі рэплік дыялогаў у электронных тэкстах мастацкай тэматыкі на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, Т.І. Окрут, Я.А. Міхайлава // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 231-235.

Гецэвіч, Ю.С. Фармалізацыя структур лікавых выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Карповские научные чтения, выпуск 7 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Белорусский Дом печати, 2013. – Ч. 1. – С. 240–244.

Окрут, Т.І. Вырашэнне амаграфіі з дапамогай nooj для больш чым 50 амографаў рускай мовы / Т.І. Окрут, Д.А. Пакладок, Ю.С. Гецэвіч, Б.М. Лабанаў // Контрастивные исследования и прикладная лингвистика: мат-лы Междунар. науч. конф. (Минск, 29–30 окт. 2014 г.): в 2 ч. / Мин-во образ. Респ. Беларусь, Минский гос. лингв. ун-т.; редкол. А.В. Зубов и Т.П. Карпович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – Ч. II. – С. 83–87.

« Précédent 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » Suivant